Skip to content

Fagområder

driftny

Drift

Modulusdriftgruppens arbejde og opgaver

Vores kerneområde er drift af a-kasse fagsystemet Modulus samt batchafvikling og kontakt med 3. parter som pensionsstyrelsen o.lign.

Vi afvikler i gennemsnit 180 batchjobs i døgnet for de tre a-kasser. Opgaverne er primært udbetaling af ydelser, opkrævning af kontingent, sletning/genopretning af medlemskaber og indkaldelse til samtaler.

Herudover udarbejder vi en del statistik til forskellige offentlige myndigheder.

Ud over den basale drift udfører gruppen også udvikling af værktøjer til brug sammen med Modulus samt opsætning og udbygning af Modulus inden for de rammer som systemet giver. Et eksempel er kontakt til AK-Booking, som er sådan medlemmer reserverer vejledningsmøder i deres a-kasse samt udvikling af ”intelligente” standardbreve. Dvs. breve hvor dele af teksten udskiftes efter medlemmets aktuelle situation.

Gruppen udfører også vedligehold af Modulus inklusive koordinering af de tre kassers test og opgradering til nye versioner.

Modulus kører 24/7 med undtagelse af servicevinduer ved opgradering.


drift

Udvikling

Vores løsninger er i høj grad “ansigtet udadtil”, da vi står for langt de fleste brugergrænseflader og websitets som a-kassernes medarbejdere og medlemmer anvender.

Vi laver bl.a.

 • Multi-tenancy selvbetjeningsløsning for vores kunders ~150.000 medlemmer
 • Interne værktøjer (Outlook-plugins, single page applikationer, Modulus udvidelser)
 • Workflow optimering
 • Workflow automatisering
 • Dataintergrationer med 3. part (STAR, DFDG m.fl.)
 • Import/export af data til kundernes fagsystemer

support

Support

Står for den daglige support for ca. 285 medarbejdere fordelt på 4 store lokationer og 10 mindre rundt om i landet. Supporten foregår både som telefon-, remote- og on-site support.

Support dækker både hardware og software og spænder over en række forskellige løsninger.  Der ydes blandt andet support til VMWare View-løsning, FollowMe print, Kofax skanningsløsning samt tynde klienter og bærbar computere. Vi supporterer også SWYX-telefonsystemer med egenudviklet plugin med integration til fagsystemet Modulus .

Vi udarbejder tilpassede vejledninger til software fra AKA-IT samt 3.parts software, underviser superbrugere hos a-kasserne og indkøber hard- og software.

Vi bistår brugere med daglig hjælp til at løse både store og små problemer af teknisk karakter.


infra

Infrastruktur

I infrastruktur tager vi os af opgaver, som sker bagved det som brugerne normalt ser. Det er nogle gange svært at forholde sig til de opgaver som infrastruktur arbejder med da det ikke er særligt håndgribeligt for kunderne.

Vi laver bl.a.

 • Drift, vedligehold og udvikling af Vmware services baseret på den nyeste vSphere teknologi.
 • Drift, vedligehold og udvikling af Vmware VDI løsning, hvor vi pt driver 300 virtuelle desktops til vores kunder.
 • Drift, vedligehold og udvikling af netværket. Primært baseret på Cisco platformen.
 • Drift, vedligehold og udvikling af Swyx IP-telefoni system, hvor vi selv udvikler plugins til systemet, som er tilpassede vores kunders behov.
 • Drift, vedligehold og udvikling af alle Microsoft produkter, herunder Servere, Exchange, AD, DNS/DHCP, SQL